SEVGI ZÜBEYDE GÜRBÜZ / teaching at tobb etü

NOTE
Classes at TOBB ETÜ are taught in primarily in Turkish, thus, the class websites are also in Turkish (not English).

DERSLER
ELE 201: Devre Analizi I [CIRCUIT ANALYSIS I]

Temel kavramlar, cevre ve dugum yontemleri, devre teoremleri, enerji ve guc kavramlari. Ustdusum. Kaynak donusumleri. Superdugum ve supercevreler. Karsilikli enduktans. Islemsel kuvvetlendiriciler. Birinci ve ikinci mertebeden devrelerde dogal ve zorlanmis cevaplar. Cok cevreli ve cok dugumlu devrelerde dinamik cevap. Durum denklemleri. Birinci dereceden devrelerin durum uzayinda cozumunun genel ifadesi. RLC devrelerinin analizi.

ELE 201L: Devre Analizi Laboratuvari [CIRCUIT ANALYSIS LABORATORY]

Elektrik devre elemanlarini ve devre analiz yontemlerinin deneysel olarak uygulanmasini ve calisma prensiplerinin kavranmasına yonelik deney calismalarini icermektedir.

ELE 202: Devre Analizi II [CIRCUIT ANALYSIS II]

Sinuzoidal alternatif akim ve gerilim. Fazorler. Guc ve guc faktoru. Rezonans. Bode cizimleri. Topoloji. Sinuzoidal olmayan sistemler. Karsilikli endüktans ve transformatorler. Karmasik frekans bolgesi. Aktarim islevi kavrami. Evrisim. Fourier serisi ve devre cozumunde uygulanmasi. Iki kapili devreler. h ve y parametreleri.

ELE 224: Elektronik Devreler [ELECTRONIC CIRCUITS]

Yarıiletken fiziğinin özeti, PN jonksiyon diyot devreleri, PN jonksiyon diyotların çalışma ilkeleri, diyotlu devrelerin sabit akım (DC) analizi, düşük sinyal modellemesi ve değişken akım (AC) analizi, yarım ve tam dalga doğrultucular, Zener diyotlar, sınırlayıcı ve düzenleyici diyot devreleri, anahtarlama devreleri, mantık kapıları, Çift kutuplu jonksiyon transistör (BJT) ve alan etkili transistör (MOSFET, JFET) devreleri, çalışma ilkeleri, sabit akım (DC) analizi, yük çizgisi yöntemi ve çalışma bölgeleri, düşük sinyal modellemesi ve değişken akım (AC) analizi, anahtarlama devreleri, mantık devreleri, kutuplama devreleri, tek katlı transistörlü yükselticiler, akım aynaları, regülatörler.

  • ELE 224 Bahar 2015

ELE 311: Analog Elektronik [ANALOG ELECTRONICS]

Analog devrelerin frekans cevabi, guc hesabi, kararlilik ve gurultu hesabi gibi temel analiz ve tasarim prensiplerini ele alır. Yari-iletken devre elemanlarinin calısma prensiplerinin, analiz yontemlerinin ve devre analizinin bilindigi varsayilir.

ELE 371: Sinyaller ve Sistemler [SIGNALS AND SYSTEMS]

Surekli zaman ve ayrik zaman sinyalleri ve sistemleri. Bellek, nedensellik, kararlilik, dogrusallik, zamanla degismezlik. Turevsel denklem veya fark denklemleri ile tanimlanan dogrusal zamanla degismeyen sistemler. Evrisim. Fourier donusumu ve periyodik sinyallerin Fourier serilerine acilimi. Surekli ve ayrik zaman Fourier donusumu. Ornekleme. Nyquist ornekleme teoremi. Laplace ve Z donusumu. Ayrik sistemlerin durtu yaniti, basamak ve rampa yanitlarinin hesabi.

ELE 465: Radar Sistemleri [RADAR SYSTEMS]

Radar sistemlerine giris. Temel radar türleri ve gönderilen dalga biçimleri. Radar Uzaklık Denklemi. Hedef ve parazit yansıma modelleri. Radar Alt Sistemleri: Alıcı, verici, antenler. Temel radar sinyal işleme kavramları: uyumlu süzgeçleme, darbe sıkıştırması ve Doppler işleme. Teneke radar projesi üzerine hedef uzaklığı ve hız ölçüm yarışı düzenlenmektedir.

ELE 671: Uzaktan Algilama [REMOTE SENSING]

Uzaktan algilama temelleri; sensorler ve cesitleri; uydu teknolojileri; optik algilama prensipleri; optik uydu goruntu isleme; radiyometrik kalibrasyon; hiperspektral goruntu isleme; SAR goruntu isleme; Uygulamalar: siniflandirma, hedef tespiti, nesne tanima

  • ELE 671 Bahar 2016